ID/PW 찾기 회원가입
나이스 가이즈
 
  545
2020-05-15 13:11:34
<나이스 가이즈> 블루레이 스틸북 한정판 (쿼터슬립)

정가 : 34,500원

 

 

디스크 정보

 • 오디오 : 영어 DTS-HD MA 5.1

 • 본편 자막 : 한국어, 영어

 • 화면 비율 : 2.4:1

 

SPECIAL FEATURES

 • Always Bet on Black (5:27)

 • Worst. Detectives. Ever. Making The Nice Guys (6:16)

 

프리오더 : 5월 18일 (월) 오후 2시

출시일 : 5월 26일 (화)

1
Comment
2020-05-18 21:18:34

기대됩니다~^^

    /      
 
15
요일
  293
1
0
17
요일
  403
0
1
17
요일
  311
1
3
24
요일
14:00
  1033
1
1
24
요일
  95
0
1
29
요일
  213
0
0
29
요일
  844
1
0
31
요일
  282
0
0
1
요일
14:00
  559
0
1
3
요일
14:00
  1285
1
2
3
요일
  287
0
0
7
요일
14:00
  1387
1
4
7
요일
14:00
  1182
4
2
9
요일
  522
0
0
9
요일
  897
4
0
10
요일
14:00
  2938
2
6
10
요일
15:00
  515
0
2
10
요일
15:00
  458
0
2
14
요일
14:00
  1288
4
3
    /      
 
    글쓰기