ID/PW 찾기 회원가입

램 (Lamb , 2020)

 
  302
Updated at 2021-12-27 13:53:18

예고편

https://www.youtube.com/watch?v=2mrqEFyx7OA&ab_channel=%EC%98%A4%EB%93%9CAUD

님의 서명
(۶•̀ᴗ•́)۶٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧
NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
    /      
 
 
  1월 5일 개봉
  1932
0
 
 
  UP   38% 
63
 62%    DOWN  
 
  1월 5일 개봉
  193
0
 
 
  UP   50% 
4
 50%    DOWN  
 
  1월 5일 개봉
  772
3
 
 
  UP   57% 
47
 43%    DOWN  
 
  1월 6일 개봉
  360
0
 
 
  UP   50% 
2
 50%    DOWN  
 
  1월 6일 개봉
  10
0
 
 
  UP   0% 
1
 100%    DOWN  
 
  1월 12일 개봉
  557
1
 
 
  UP   56% 
62
 44%    DOWN  
 
  1월 12일 개봉
  829
2
 
 
  UP   53% 
47
 47%    DOWN  
 
  1월 12일 개봉
  607
0
 
 
  UP   61% 
65
 39%    DOWN  
 
  1월 12일 개봉
  207
0
 
 
  UP   100% 
3
 0%    DOWN  
 
 
  UP   26% 
15
 74%    DOWN  
 
  1월 13일 개봉
  364
0
 
 
  UP   71% 
7
 29%    DOWN  
 
  1월 19일 개봉
  112
0
 
 
  UP   100% 
2
 0%    DOWN  
 
 
  UP   33% 
3
 67%    DOWN  
 
  1월 20일 개봉 (D-1)
  51
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  1월 20일 개봉 (D-1)
  30
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  1월 26일 개봉 (D-7)
  69
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  1월 26일 개봉 (D-7)
  84
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  1월 27일 개봉 (D-8)
  62
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  1월 27일 개봉 (D-8)
  33
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  1월 27일 개봉 (D-8)
  4
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
    /      
 
    글쓰기