ID/PW 찾기 회원가입

[프리오더]  사랑도 흥정이 되나요?

 
2
  1071
Updated at 2022-06-03 18:02:04
<사랑도 흥정이 되나요?> 블루레이

정가 : 29,700원

 

 

디스크 정보

 • 오디오 : 영어 DTS-HD MA 5.1

 • 본편 자막 : 한국어, 영어 등

 • 화면 비율 : 2.35:1

 

SPECIAL FEATURES

 • Trailer (01:32)

 

프리오더 : 6월 10일 (금) 오후 2시

출시일 : 6월 24일 (금)

NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
    /      
 
18
요일
  199
0
0
18
요일
  540
0
0
19
요일
14:00
  369
0
0
25
요일
  159
0
0
25
요일
  146
0
0
26
요일
  113
0
0
26
요일
  27
0
0
30
요일
  166
0
0
2
요일
10:00
  632
0
1
4
요일
  244
0
0
5
요일
  193
0
0
8
요일
14:00
  828
0
3
9
요일
14:00
  871
0
2
9
요일
14:00
  603
0
1
11
요일
14:00
  497
0
0
11
요일
  576
0
1
12
요일
14:00
  1095
0
3
16
요일
14:00
  331
0
0
    /      
 
    글쓰기